Översikt - Larmmottagare

Inom våra produktramar håller vi enheter för att både sända och ta emot larm. Både RBM-600 (på sin tid) och efterträdaren RSM-02 har blivit väl mottagna som larmmottagare hos både larmcentraler och andra användare. Genom att kunna hantera hela larmöverföringskedjan har vi en god kännedom om hur både sändare och mottagare fungerar. Detta borgar för en säkerhet och flexiblitet, när det kommer till protokollimplementering och modifiering. RSM-02 är en "levande" produkt som hela tiden anpassas för att helt täcka in den nordiska marknadens standardprotokoll och även med möjlighet att flytta den vidare ut i världen.

Här presenteras även produkter som kan användas t.ex. tillsammans med larmhanteringsprogram. Exempelvis GSM-terminalen kan användas för att ta emot SMS-larm in i AlarmViewer.

 

Bild
Beskrivning Länk

RSM-02
19" rackmodell

RSM-02 Rackmodell är en larmmottagare som har fått en given plats på nästan samtliga platser där larminsamling via telelinje ska hanteras (larmcentraler, räddningstjänster, kommuner, m.m.). Många har insett fördelarna med att ha en larmmottagare som är anpassad för den nordiska larmmarknaden med närhet till support, protokollanpassning, analyser av larmöveröring och att mottagaren hanterar i princip samtliga standardprotokoll som finns på larmmarknaden idag.

I grundutförande tar mottagaren emot larm via vanlig telelinje, men kan även med tilläggskort hantera talade larm (t.ex. hisslarm och nödtelefoner) och IP-larm. Hur du tar emot larm anpassas efter dina behov med en dynamisk protokollhantering.

Konfigureringen av enheten är mycket smidig och sköts via manöverpanelen. Det finns en lång rad funktioner som kan användas för att skapa goda förutsättningar för att hantera larm på ett bra och säkert sätt.

Ansluts med fördel till PC. Kan t.ex. användas tillsammans med larmmottagningsprogrammet AlarmViewer.
rsm02 info

RSM-02
Enlinjesmottagare

RSM-02 Enlinjesmottagare är ett sätt att hantera larm då ett färre antal anläggningar ska hanteras (och då endast en inkommande telelinje ska hantera larm).

Mottagaren har stöd för de flesta protokoll som finns på larmmarknaden idag och har även möjlighet att kompletteras med expansionskort för att t.ex. aktivera reläutgångar vid inkommande larm eller hantera IP-larm.

Konfigureringen är enkel och sköts via manöverpanelen.

Ansluts med fördel till PC. Kan t.ex. användas tillsammans med larmmottagningsprogrammet AlarmViewer.
rsm02 info

GSM-terminal
Mottagning av SMS in i AlarmViewer

GSM-terminal kan anslutas mot t.ex. AlarmViewer för att ta emot SMS-meddelanden från larmsändare och hantera dessa som larmhändelser.

Ansluts mot PC med seriell kabel.
gsmterminal info

RBM-600

RBM-600 tllverkas inte längre och har utgått ur sortimentet och ersatts av RSM-02.

Det finns dock fortfarande en del reservdelar och extrakort att tillgå och förbrukningsprodukter som färgband och printerremsor går fortfarande att köpa.

Kontakta gärna SLK för att diskutera hur en RSM-02 kan ersätta en RBM-600.
rbm600 info

Besöksadress: Domnarvsgatan 11 | 163 53 SPÅNGA
Tel: +46(0)8 382955 | Fax: +46(0)8 388445 | e-mail: info@slksys.com
Copyright © 2010 SLK Larmsystem AB