Översikt - Larmsändare

Vi har en rad olika larmsändare som alla har sina unika egenskaper som kan lämpa sig bättre i specifika sammanhang. En del är mer flexibla för att klara av situationer där specialanpassning, eller enskilda behov behöver tillgodoses. Andra är framtagna för att sköta enbart det som namnet antyder, larmsändning. Botanisera gärna i utbudet, eller ring oss för att diskutera vad som troligen passar dig bäst under just dina förutsättningar.

 

Bild
Beskrivning Används för.. Länk

ROC
(Remote Object Controller)

ROC Finns i 3 nivåer.
Enda larmsändaren med tre oberoende larmöverföringsvägar (tele/GSM-GPRS/IP-Ethernet)

Tillgång till fjärrprogrammering och smidig centraliserad administration

Nivå 1
(basic)
Grundläggande larmsäningsbehov med en lång rad olika larmprotokoll (Robofon, SIA, ContactID, La100, P100, SMS*, e-post*, ROCIP*, SOSAccess* och egeninspelat tal), där du snabbt behover komma igång med enkel konfiguration

Nivå 2 (
extended)
(+samtliga funktioner i 1)
Flexibel konfigurering där du även kan bygga ut systemet med fler in- och utgångar, ansluta indikeringskort (t.ex. larmtablåer eller byte av jourperson i en lista). Du kan även villkorsstyra larmsändningen utifrån olika förutsättningar. Dessutom har du tillgång till en utbyggd fjärrstyrningsmeny. Du kan också (som ett komplement) beställa färdiga script att lägga in i enheten som kan köras då speciella behov finns.

Nivå 3 (max)
(+samtliga funktioner i 1 & 2)
Du har tillgång till alla konfigurationsfunktioner som finns i larmsändaren. I konfigurationen tillkommer en schemafunktion som kan användas t.ex. för att via veckodagar eller tider på dygnet styra utsändningar. Den väldigt flexibla konfigureringen i kombination med scriptmöjligheterna gör att du kan skapa en "egen produkt" för nästan varje tillfälle. Fråga oss gärna!

Larmsändning

Expanderbar till ett större system
168 ingångar
200 utgångar
indikeringspaneler
GSM-modul
m.m.

Fjärrstyrning
via t.ex.
SMS
e-post
websida
röstmeny--tal

Automationsuppgifter

Inläsning av seriell information från överordnat system

Mätvärdesinsamling

Larmindikering

Specialiserade funktioner

roc info

RS120S

RS120S har kommit att bli ett naturligt val för många installatörer som vill ha en stabil och pålitlig larmsändare som helt enkelt "gör sitt jobb". Den har stöd för en lång rad olika larmsändarprotokoll för att klara de krav du har på larmöverföringen. Eftersom den är parallellutvecklad med RSM-02, som är en larmmottagare som används på de flesta larmcentraler och många kommuncer, räddningstjänster och hos installatörer, har överföringen testats och anpassats för att nå optimal funktionalitet.

Sändaren kan expanderas med olika tillbehör för att ytterligare utöka funktionaliteten. T.ex. indikeringskort, GSM-modul, MultiCom-modul, MobiTex, Reläkort, in- och utgångskort, m.m.

Larmsändning

Fjärrstyrning
fasta koder - reläkort

Expansion med olika enheter
Indikeringskort
MultiCom
MobiTex
Hisslarm
IP-modul

 

rs120 info

GoogolT1

(ingen nyförsäljning - ROC/RS120S ersätter)
GoogolT1 har länge varit pionjären inom larmsändningsområdet. Den var tidigt ute med att kunna överföra larm på sätt som andra inte kunde. Den är väldigt flexibel då den programmeras uteslutande via det lättimplementerade GoogolScript.

Funktionaliteten skapas för varje larmsändare unikt, men har ett väl utbyggt funktionsbibliotek med färdiga funktioner som går att välja, för att det aldrig ska bli svårt att komma igång med "enkla" installationer. Dessa kan sedan också anpassas för att stämma överrens med dina önskemål för hur produkten ska fungera.
OBS! Den här produkten finns inte längre för nyförsäljning. Vi tillhandahåller med ett serviceutbytessystem för trasiga kort. Detta kort kan ersättas av ROC (Remote Object Controller) eller RS120S. Kontakta oss gärna för mer information, eller för att diskutera din lösning.

Larmsändning

Automationsuppgifter

Fjärrstyrning
Larmkod, Telefon (tele)
SMS (GSM-modul)

Expanderbar
IND-kort
I/O-kort

 

googolt1 info

RBS-06/P

(ingen nyförsäljning - ROC/RS120S ersätter)
RBS-06/P har under många år varit populär för sitt smidiga programmeringssätt via handprogrammeraren PRO-06. I några enkla steg har du programmerat enheten utan tillgång till PC. Finns i ca 70000 installationer och är förmodligen en av nordens mest använda larmsändare.
OBS! Den här produkten finns inte längre för nyförsäljning. Vi tillhandahåller med ett serviceutbytessystem för trasiga kort. Detta kort kan ersättas av ROC (Remote Object Controller) eller RS120S. Kontakta oss gärna för mer information, eller för att diskutera din lösning.

Larmsändning

Installation utan PC

rbs06 info

SMS-Transceiver

SMS-transceiver är för dig som vill ha en liten enkel enhet för att skicka SMS-meddelanden vid slutningar/brytningar. Dimensionerna är små och enheten är både lättinstallerad och snabbkonfigurerad med det överskådliga PC-programmet.

Finns även möjlighet att fjärraktivera reläutgångar via enheten för åtgärd vid larm.

Larmsändning

Fjärrstyrning

smstransceiver info

 

Besöksadress: Domnarvsgatan 11 | 163 53 SPÅNGA
Tel: +46(0)8 382955 | Fax: +46(0)8 388445 | e-mail: info@slksys.com
Copyright © 2010 SLK Larmsystem AB