AlarmViewer

Ett program som presenterar och hanterar det mesta som går att skicka inom larmöverföring

AlarmViewer är ett mycket kompetent program, som du kan komma igång med på några minuter. Med programmet kan du hantera larm från olika typer av mottagarenheter för larm som kommer via telelinjen, GSM och/eller IP.

Snabb installation
Effektiva felsökningsverktyg vid t.ex. felaktiga överföringar
Stöd för många typer av insamlingsenheter (GSM-terminal för SMS, larmmottagare för telelinje, IP-protokoll)
Bildvisning kopplade till larmobjekt vid larm
Fullständig historik med larmloggar
Larmsimulator för alla typer av mottagare
Maximal flexibilitet för att anpassa programmet enligt egna behov/önskemål

 

 

Vad är AlarmViewer?

AlarmViewer är ett PC-program som kan användas för att kunna presentera och tolka larm som kommer in från en rad olika typer av mottagare. Sammantaget med de olika mottagartyperna som finns stöd för hanterar AlarmViewer de allra flesta protokoll som finns på marknaden. Larm via telefon (Robofon, P100, La100, SIA, ContactID, m.m.), GSM (SMS) och IP kan knytas ihop i ett enda presentationsprogram.

AlarmViewer täcker in ett stort behovsområde med dess olika produktnivåer. Då ett överordnat system finns tillgängligt kan AlarmViewer Export fungera som ett interface mellan de fysiska mottagarna och systemet. På det sättet behöver ingen ytterligare implementering göras i det egna systemet förutom att länka ihop AlarmViewer med sin mjukvara.

För egen hantering av larmhändelser (loggning och/eller hantering av larm) kan någon av de andra produktnivåerna användas;

Ett larmtelegram när det kommer in har olika mängd information knutet i själva larmkoden och där har AlarmViewer ett flexibelt och mångsidigt sätt att kunna tolka om dessa koder så att de presenteras i klartext för dig som användare.

I klartext visas sedan information om objektets namn, typ av larm, prioritet på larmhändelsen, nummerpresentation (om stöd finns), extra information som överförts vid larm, kund, zon*, sektion*, specifik objektsinformation, m.m.

Det går även att knyta bilder till händelser som automatiskt visas för operatören för att ytterligare visualisera i samband med åtgärd.

Är programmet viktigt för din verksamhet? Vi hjälper till att säkerställa att programmet fungerar optimalt och att du får ut det mesta av AlarmViewer. Ta kontakt med oss för att teckna ett Trygghetsavtal


Vidaresändning av larm

AlarmViewer används för loggning, presentation och direkthantering av larmhändelser. I de fall automatisk vidareförmedling av larm ska göras, används tilläggsprogrammet Nimbus Alarm Server. Då går det att utifrån olika kriterar automatiskt skicka vissa eller alla larm vidare till en slutmottagare efter loggning/presentation i din PC. En sådan slutmottagare kan vara t.ex.;

 • SMS
 • e-post
 • websida
 • fax
 • MiniCall
 • Larmcentral
 • m.m.

Beroende på vilka slutmottagare som ska få händelserna kan extra hårdvara komma att bli nödvändig.

När, eller om ett larm ska skickas vidare kan baseras på villkor som t.ex;

 • larmprioritet
 • typ av händelse
 • tid på dygnet
 • veckodag
 • objekt som larmar
 • m.m.

Besöksadress: Domnarvsgatan 11 | 163 53 SPÅNGA
Tel: +46(0)8 382955 | Fax: +46(0)8 388445 | e-mail: info@slksys.com
Copyright © 2010 SLK Larmsystem AB