Produktnamn: rbm600RBM-600

Artikelnummer (ersätts av 02-4032)

Stabil mottagare med enkelt handhavande

  • RBM-600 är en automatisk larmmottagare för larm överförda på det allmänna telenätet via uppringd eller förhyrd ledningen (direktledning). RBM-600 är utvecklad för att ge största möjliga säkerhet i larmmottagningen och har därför utrustats med både skrivare och LCD-display, som visar larmkod samt datum och tid för mottagna larm.
  • RBM-600 är utbyggbar för mottagning på 1-28 inkommande telelinjer. En av linjerna kan reserveras för vidarekoppling av larm och/eller sändarkontroll. RBM-600 tar emot de flesta på marknaden förekommande kodsystem samt trygghetstelefoner.
  • RBM-600 erbjuder en lång rad av kontrollrutiner såsom manuell eller automatisk larmsändarkontroll, vidarekoppling av vissa larm beroende på prioriteringsgrad eller när larmmottagaren är obemannad samt fjärrstyrning av larmsändares manöverutgångar.
  • RBM-600 har utgångar för anslutning av dator och loggskrivare för att ge största möjliga säkerhet vid larmbehandlingen.
  • RBM-600 löser på ett säkert och ekonomiskt sätt de flesta larmmottagningssituationer.

 

RBM-600 har under flera decennier varit "larmmottagaren" på svenska larmmarknaden. Den har funnit sin plats på i princip varje larmcentral och större larmmottagningsanläggning. Även kraftbolag, kommuner, räddningstjänster och andra har lärt sig tycka om denna pålitliga mottagare som bara går och går. Idag ersätts den av en lika stabil och än mer kompetent tronföljare, RSM-02.

 

 

Produktvarianter och tillbehör (tryck för att öppna/stänga)
Tillbehör och produktvarianter
Produktbild Beskrivning
RBM-600 Färband
RBM-600 Pappersrullar

 

Tekniska data (tryck för att öppna/stänga)
Tekniska specifikationer
   


Besöksadress: Domnarvsgatan 11 | 163 53 SPÅNGA
Tel: +46(0)8 382955 | Fax: +46(0)8 388445 | e-mail: info@slksys.com
Copyright © 2010 SLK Larmsystem AB