Produktsupport & Trygghetsavtal

Produktsupport

Vi erbjuder våra kunder support på de produkter de köper från oss. För produkter som inte är våra, eller inte sålts från SLK Larmsystem, kan vi i vissa fall erbjuda support mot tidsdebitering. Detta kan t.ex. gälla utgångna produkter som RBC-centraler, S110-mottagare, RBS-06-sändare, m.m.

För de vanligaste, specifika produktfrågorna, kommer sektionen "faq (vanliga frågor och svar)" kontinuerligt att uppdateras. Kanske finns svaret på din fråga där?

Trygghetsavtal

För vissa produktgrupper finns tillgång till "Trygghetsavtal". Dessa avtal är framtagna för att kunna ge en kontinuerlig god support, garantera optimal funktionalitet och möjliggöra kontinuerlig vidareutveckling och produktunderhåll. Dessutom tillhandahåller vi ett reserverat lager med utbytesdelar och serviceutbyten som viks åt våra kunder som tecknat trygghetsavtal.

 

FAQ (Vanliga frågor och svar)

ROC (Remote Object Controller) [tryck för att öppna/stänga]

Jag använder talade larmmeddelanden - hur gör jag för att kvittera ett larm?

När som helst under samtalet kan du trycka '0 0' (två stycken nollor) för att kvittera ett meddelande. Du kommer då att få en kvittenssignal i telefonen och händelsen är kvitterad.

jag har kopplat in min roc på ett nätverk, men det verkar inte fungera

Generellt är det inte några problem att ansluta mot en ROC på ett "normalt" konfigurerat nätverk med DHCP. Den ansluter då enligt Plug'n'Play. Koppla in och kör. Det kan dock finnas IT-avdelningar som blockerar ALLT, eller speciella omständigheter som gör att den normala uppkopplingen inte fungerar/blockeras. Kontakta oss för en checklista på vad som kan behöva konfigureras i nätverk och vilka förutsättningar som finns för fungerande kommunikation.

Jag kan inte läsa evenloggen på en uppkopplad roc - varför är listan tom?

För att kunna se eventloggen krävs det att du använder en webläsare som ger stöd för detta. Vi rekommenderar i varje läge att använda Firefox, vilket är den webläsare där alla stöd testas ut först på. I möjligaste mån anpassas även till andra webläsare - Internet Explorer, Chrome, Safari, Opera, m.m. men det stödet går inte att garantera eftersom standarder och funktioner ändras och läggs till, eller dras ifrån hela tiden.

Använd alltså helst Firefox för kommunikation/konfiguration av en ROC-sändare.

GoogolT1 (RobofonT1) [tryck för att öppna/stänga]

Fråga

Svar

AlarmViewer [tryck för att öppna/stänga]

Fråga

Svar

Nimbus Alarm Server [tryck för att öppna/stänga]

Fråga

Svar

RS120S [tryck för att öppna/stänga]

OM jag vill komplettera min larmsändare med en GSM-modul - fungerar det rakt av?

Till den senaste GSM-modulen, Cinterion TC63i, krävs en EPROM med version 1.062-100618 (eller nyare). Ta kontakt med oss om du är osäker på vad som fungerar och inte.

Vad används för GSM-modul idag till RS120S?

Som modem används TC63i. Den sitter dock i ett hållarclip med beteckningen MC75i, vilket är modellbeteckningen enbart för hållaren. På modemet står ingen modellbeteckning.

GSM-modul TC35i, EPROM version xxx - 1.061
rs120s gsmmodul

GSM-modul TC63i, EPROM version 1.062-100618 - xxx
rs120s gsmmodul

Min GSM-modul har spänning men visar inga livstecken!

För att aktivera en GSM-modul krävs att du har lagt in en konfigurering som involverar GSM-modulen. Lägg alltså in programmeringen som du önskar använda, för över programmet och gör en spänningsreset.

Efter omstartet får du vänta ca 20-30 sekunder innan GSM-modulen vaknar till liv.

Händer ingenting inom 1 minut kan det vara något annat fel. Annars bör den börja fungera som önskat och då S2 och/eller S1 lyser är den redo för att användas för larmsändning

RSM-02 [tryck för att öppna/stänga]

Fråga

Svar

SMS-transceiver [tryck för att öppna/stänga]

Fråga

Svar

 

Besöksadress: Domnarvsgatan 11 | 163 53 SPÅNGA
Tel: +46(0)8 382955 | Fax: +46(0)8 388445 | e-mail: info@slksys.com
Copyright © 2010 SLK Larmsystem AB