Produkter - RSM-02 :: Översikt

En larmmottagare som klarar det mesta

RSM-02 är en larmmottagare som kan användas för att ta emot de allra flesta protokoll som finns på den nordiska larmmarknaden. Den finns väl utspridd på larmcentraler, räddningstjänster, bevakningsbolag såväl som hos installatörer som vill övervaka sina anläggningar.

Produkten finns i två utföranden:

Produktbild Typ Beskrivning
RSM-02 i Rackutförande (19")
Mottagning för upp till 8 telefonlinjer

 
RSM-02 som enlinjesmodell
Mottagning på enbart en telefonlinje
 

 

 

 

 

 

Besöksadress: Domnarvsgatan 11 | 163 53 SPÅNGA
Tel: +46(0)8 382955 | Fax: +46(0)8 388445 | e-mail: info@slksys.com
Copyright © 2010 SLK Larmsystem AB