Produkter och PC-program

Produkter

product iclarmsändare (tryck på listen för att öppna/stänga)
Produktgrupp - larmsändare
Bild Art.nr Produktnamn Kort Beskrivning Produktsida
roc prod   ROC (Remote Object Controller)
Vår mest kompetenta larmsändare. En kommunikationsenhet som finns i tre olika nivåer - från en mer grundlarmsändare till en mycket flexibel central med möjlighet att ta in data från olika typer av givare, såväl som via seriellt gränssnitt (RS232) från en extern central.
Detta kan sedan skickas vidare via tre, helt från varandra oberoende, vägar - ip/gsm/tele. Det går knappast att få det säkrare!
Dessutom går allt att utföra på distans - fjärrstyrning, uppdateringar och omprogrammeringar. Styrning kan göras via SMS, e-post, websidor, m.m. (vissa funktioner kräver tilläggstjänst). Kan användas via tele, GSM/GPRS och Ethernet.
more information
rs120 prod   RS120S
En stabil produkt med låg inlärningströskel pga ett enkelt konfigurationsverktyg. Snabbt igång, men med en flexibilitet som växer med användarens behov. Hanterar de flesta överföringsprotokoll som finns på den svenska (och nordiska) marknaden in mot larmcentraler och till slutmottagare. Via tele och GSM (tillvalsmodul)
more information
googolt1 prod   GoogolT1 (RobofonT1)

GoogolT1 var tidigt ute med att låta användaren själv bestämma funktionaliteten. Med det lättanvända och mycket flexibla scriptspråket går det att anpassa sändaren till sina egna önskemål. Används via tele och GSM (tillvalsmodul)

OBS! Den här produkten finns inte längre för nyförsäljning. Vi tillhandahåller med ett serviceutbytessystem för trasiga kort. Detta kort kan ersättas av ROC (Remote Object Controller) eller RS120S. Kontakta oss gärna för mer information, eller för att diskutera din lösning.

more information

rbs06 prod   RBS-06/P

Har under många år varit installatörens bästa vän. Stabil, lättanvänd och enkel att programmera på plats med den handhållna programmeringsenheten. Fungerar via tele.

OBS! Den här produkten finns inte längre för nyförsäljning. Vi tillhandahåller med ett serviceutbytessystem för trasiga kort. Detta kort kan ersättas av ROC (Remote Object Controller) eller RS120S. Kontakta oss gärna för mer information, eller för att diskutera din lösning.
more information
smstrans prod   SMS-transceiver v4
En larmsändare för dig som väldigt snabbt vill komma igång och skicka SMS-meddelanden för en kontaktslutning/brytning. Skickar via GSM. I och med version 4 sker konfigureing via ett webgränssnitt och den har 8 ingångar (mot 6 på version 3).
more information

 

 

driftlarmcentralerdriftlarmcentraler (tryck på listen för att öppna/stänga)
Produktgrupp - driftlarmcentraler
Bild Art.nr Produktnamn Kort Beskrivning Produktsida
roc prod   ROC/Drift
Med en ROC-driftcentral har du möjlighet att skapa en produkt som passar dina behov. Centralen har ett förprogrammerat schema med utgångar som följer ingångarna och med möjlighet att skapa jourlistor med personer som ska ta emot larmhändelser. Om du sedan vill ha andra funktioner eller önskar anpassa, så går det att styra hur panelen ska fungera. Det finns dessutom ljudkanaler för att spela upp meddelanden direkt från kortet.
more information
rs120 prod   RSDR
En RS120S-sändare med driftlarmstablå. Indikerar status på in- och utgångarna på din larmsändare. Följer ett inbyggt funktionsmönster som passar de flesta typer av anläggningar där du vill kunna se vilket/vilka larm som har aktiverats och om det finns kvarstående larm på anläggningen.
more information
googold1 prod   GoogolD1
Har ett helt programmerbart indikeringskort som kan användas enligt de behov som finns. Ett standardprogram finns att tillgå med de vanligaste funktionerna färdiga att använda för att se in- och utgångsstatus
more information

 

 

larmmottagarelarmmottagare (tryck på listen för att öppna/stänga)
Produktgrupp - larmmottagare
Bild Art.nr Produktnamn Kort Beskrivning Länk
rsm02_rack prod   RSM-02 Rackmodell En mottagare som hanterar de allra flesta protokoll som finns på den nordiska larmmarknaden idag via fast telelinje. Används av de flesta större larmcentraler idag och finns även på en rad olika platser där man vill samla in sina egna larmhändelser för egen övervakning (kommuner, kraftbolag, räddningstjänster, m.m.) more information
rsm02_en prod   RSM-02 Enlinjesmottagare    
rbm600 prod   RBM-600 RBM-600 ersätts idag med RSM-02. Kontakta SLK för mer information kring försäljning av exempelvis tillbehör och reservdelar. more information

 

 

energimätningenergimätning / mätvärdesinsamling (tryck på listen för att öppna/stänga)
Produktgrupp - mätvärdesinsamling/energimätning
Bild Art.nr Produktnamn Kort Beskrivning Länk
ezeio prod   eZE
eZE är ett komplett system för att samla in och presentera mätvärden (energi, flöden, m.m.). Systemet är helt komplett för att kunna börja användas direkt. Ingen extra mjukvara är nödvändig. Allt kan skötas från en vanlig webläsare. Du har inbyggt stöd för analys av dina mätvärden och det går att skicka larmhändelser vid förutbestämda nivåer. Du kan även få rapporter enligt förkonfigurerade schema och data som lagrats går att importera in i andra system för vidare analys eller egna presentationsmiljöer.
more information

 

 

PC-program för larmhantering

pcprogrampc-program för larmhantering (tryck på listen för att öppna/stänga)
Produktgrupp - PC-program
Bild Art.nr Produktnamn Kort Beskrivning Länk
alarmviewer prod   AlarmViewer (larmpresentation)
AlarmViewer kan användas för att samla in och presentera larmhändelser från flera olika typer av mottagare. Det finns stöd för mottagning av enheter både via fast telelinje, GSM och nätverk.
more information
nimbus prod   Nimbus Alarm Server (vidareförmedling av larm)
Nimbus fungerar som en vidareförmedlingslänk ut från AlarmViewer där vissa eller alla larmhändelser kan skickas vidare till slutmottagare. Det finns i dagsläget ett 100-tal olika sätt att skicka ut larmhändelser (fax, e-post, websidor, SMS, MiniCall, m.m.)
more information

 

 

 

 

Fråga oss gärna om du är osäker på vilken produkt som passar bäst för just ditt objekt!

 

 

lista över Produkter och produktgrupper

Larmsändare
Produktgrupp - larmsändare
Produktnamn Kort Beskrivning Produktsida
ROC (Remote Object Controller)
Vår mest kompetenta larmsändare. En kommunikationsenhet som finns i tre olika nivåer - från en mer grundlarmsändare till en mycket flexibel central med möjlighet att ta in data från olika typer av givare, såväl som via seriellt gränssnitt (RS232) från en extern central.
Detta kan sedan skickas vidare via tre, helt från varandra oberoende, vägar - ip/gsm/tele. Det går knappast att få det säkrare!
Dessutom går allt att utföra på distans - fjärrstyrning, uppdateringar och omprogrammeringar. Styrning kan göras via SMS, e-post, websidor, m.m. (vissa funktioner kräver tilläggstjänst). Kan användas via tele, GSM/GPRS och Ethernet.
more information
RS120S
En stabil produkt med låg inlärningströskel pga ett enkelt konfigurationsverktyg. Snabbt igång, men med en flexibilitet som växer med användarens behov. Hanterar de flesta överföringsprotokoll som finns på den svenska (och nordiska) marknaden in mot larmcentraler och till slutmottagare. Via tele och GSM (tillvalsmodul)
more information
GoogolT1 (RobofonT1)
GoogolT1 var tidigt ute med att låta användaren själv bestämma funktionaliteten. Med det lättanvända och mycket flexibla scriptspråket går det att anpassa sändaren till sina egna önskemål. Används via tele och GSM (tillvalsmodul)
more information
RBS-06/P
Har under många år varit installatörens bästa vän. Stabil, lättanvänd och enkel att programmera på plats med den handhållna programmeringsenheten. Fungerar via tele.
more information
SMS-transceiver
En larmsändare för dig som väldigt snabbt vill komma igång och skicka SMS-meddelanden för en kontaktslutning/brytning. Skickar via GSM.
more information

Driftlarmcentraler
Produktgrupp - driftlarmcentraler
Produktnamn Kort Beskrivning Produktsida
ROC/Drift
Med en ROC-driftcentral har du möjlighet att skapa en produkt som passar dina behov. Centralen har ett förprogrammerat schema med utgångar som följer ingångarna och med möjlighet att skapa jourlistor med personer som ska ta emot larmhändelser. Om du sedan vill ha andra funktioner eller önskar anpassa, så går det att styra hur panelen ska fungera. Det finns dessutom ljudkanaler för att spela upp meddelanden direkt från kortet.
more information
RSDR
En RS120S-sändare med driftlarmstablå. Indikerar status på in- och utgångarna på din larmsändare. Följer ett inbyggt funktionsmönster som passar de flesta typer av anläggningar där du vill kunna se vilket/vilka larm som har aktiverats och om det finns kvarstående larm på anläggningen.
more information
GoogolD1
Har ett helt programmerbart indikeringskort som kan användas enligt de behov som finns. Ett standardprogram finns att tillgå med de vanligaste funktionerna färdiga att använda för att se in- och utgångsstatus
more information
Mätvärdesinsamling / Energimätning
Produktgrupp - mätvärdesinsamling/energimätning
Produktnamn Kort Beskrivning Länk
eZE
eZE är ett komplett system för att samla in och presentera mätvärden (energi, flöden, m.m.). Systemet är helt komplett för att kunna börja användas direkt. Ingen extra mjukvara är nödvändig. Allt kan skötas från en vanlig webläsare. Du har inbyggt stöd för analys av dina mätvärden och det går att skicka larmhändelser vid förutbestämda nivåer. Du kan även få rapporter enligt förkonfigurerade schema och data som lagrats går att importera in i andra system för vidare analys eller egna presentationsmiljöer.
more information
PC-program för larmhantering
Produktgrupp - PC-program
Produktnamn Kort Beskrivning Länk
AlarmViewer (larmpresentation)
AlarmViewer kan användas för att samla in och presentera larmhändelser från flera olika typer av mottagare. Det finns stöd för mottagning av enheter både via fast telelinje, GSM och nätverk.
more information
Nimbus Alarm Server (vidareförmedling av larm)
Nimbus fungerar som en vidareförmedlingslänk ut från AlarmViewer där vissa eller alla larmhändelser kan skickas vidare till slutmottagare. Det finns i dagsläget ett 100-tal olika sätt att skicka ut larmhändelser (fax, e-post, websidor, SMS, MiniCall, m.m.)
more information
Larmmottagare
Produktgrupp - larmmottagare
Produktnamn Kort Beskrivning Länk
RSM-02 Rackmodell En mottagare som hanterar de allra flesta protokoll som finns på den nordiska larmmarknaden idag via fast telelinje. Används av de flesta större larmcentraler idag och finns även på en rad olika platser där man vill samla in sina egna larmhändelser för egen övervakning (kommuner, kraftbolag, räddningstjänster, m.m.) more information
RSM-02 Enlinjesmottagare    
RBM-600 RBM-600 ersätts idag med RSM-02. Kontakta SLK för mer information kring försäljning av exempelvis tillbehör och reservdelar. more information

Besöksadress: Domnarvsgatan 11 | 163 53 SPÅNGA
Tel: +46(0)8 382955 | Fax: +46(0)8 388445 | e-mail: info@slksys.com
Copyright © 2010 SLK Larmsystem AB