Översikt - PC-program

Våra huvudprodukter för att hantera larm är AlarmViewer och Nimbus.

AlarmViewer är ett 'passivt' mottagningsprogram som används för att samla ihop larmhändelser och tolka om dessa till begriplig klartext för någon som arbetar med, eller vill utläsa något från programmet. Programmet används i både loggningssammanhang, istället för en loggprinter till en larmmottagare, som ett komplett larmhanteringsprogram med operatörer (lokalt eller på nätverk) eller som ett gränssnitt för att exportera vidare händelser till ett överordnat, befintligt, system.

För att ytterligare automatisera larmhanteringen kan vissa eller alla händelser även vidareförmedlas till olika mottagare via Nimbus. Det finns många olika sätt att skicka vidare och allt baseras på dina villkor.

 

Bild
Beskrivning Länk

AlarmViewer
Larmhanteringsprogram

alarmviewer

AlarmViewer är ett program som kan samla ihop larm från olika typer av larmmottagare (RSM-02, RBM-600, GSM-terminal, Googolmottagare, textfiler, ROCIP, m.m.).

Dessa kan sedan presenteras och hanteras via ett gemensamt gränssnitt.

Alla larmhändelser tolkas för att kunna presentera i klartext vad som händer oavsett vilket kodformat som används för att överföra händelsen (Robofon, SIA, ContactID, P100, La100, Nummerpresentation, SOSAccess, ROCIP, m.fl.).

Du kan sedan läsa ut kundinformation, objeksnamn, typ av larm, prioritet, m.m. m.m.Larm kan sedan loggas eller hanteras utifrån önskemål och typ av installation.

Det går även att automatiskt vidareförmedla alla eller vissa larmhändelser till olika typer av slutmottagare (jourpersonal, driftansvariga, väktare, m.m.) enligt olika villkor som du ställer upp. Detta krävs att även Nimbus Alarm Server installeras tillsammans med AlarmViewer.

Programmet finns i flera nivåer för att kunna köras enligt dina behov. Standard, XT (fullversion), Export (till överordnat system) eller Nätverksversion (med server och klienter).
alarmviewer info

Nimbus Alarm Server
Vidareförmedling av larm

nimbus alarm server

Nimbus
Program som fungerar tillsammans med AlarmViewer för att sända vidare inkomna larmhändelser till olika slutmottagare.

Det finns en lång rad olika typer av slutmottagre;
SMS
e-post
personsökarsystem MiniCall (text eller numeriskt)
larmkod till larmcentral (via larmsändare)
egen websida
fax
m.m.


Hur larm vidareförmedlas bestäms av individuella villkor baserade på larmtyp, objekt, prioritet, veckodag, datum, tid på dygnet, o.s.v.

Givetvis kan det göras generella mallar så att inte varje objekt behöver konfigureras med separata villkor
nimbus info

Besöksadress: Domnarvsgatan 11 | 163 53 SPÅNGA
Tel: +46(0)8 382955 | Fax: +46(0)8 388445 | e-mail: info@slksys.com
Copyright © 2010 SLK Larmsystem AB